1

Grupa Odnowy w Duchu Świętym

Droga jest grupą Odnowy w Duchu Świętym, kształtującą się w oparciu o doświadczenie Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence. Centrum jednoczy grupy modlitewne Odnowy w Polsce północno-wschodniej, w tym grupy Archidiecezji Warszawskiej (ok. 60), do której należy Droga.
Grupy Odnowy działają przy parafiach. Każda ma świeckiego lidera i opiekuna, który jest osobą duchowną. Spotkania Odnowy są otwarte dla wszystkich, bez względu na wiek i sytuację, także dla niewierzących, tych, którzy tracą wiarę, i tych, którzy chcą ją pogłębić.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.