1

Skład

Założycielem i pierwszym opiekunem Drogi był dominikanin o. Jarosław Kupczak, drugim, wieloletnim opiekunem (1992-2004) śp. o. Tomasz Aleksiewicz, potem opiekę sprawowali ojcowie: Jacek Norkowski, Janusz Chwast, Stanisław Górski. Liderami Drogi na przestrzeni lat byli m. in.: Iwona Wyrwińska, Bogusław Topis, Jadwiga Stachurska, Agnieszka Wędrychowska, Renata Panasewicz.

Obecnie Drogę tworzy około trzydziestu osób, z wyraźną grupą nowych uczestników. Liderem Drogi jest Marek Panasewicz, a opiekunem o. Rafał Skrobacz OP.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.