Skład

Założycielem i pierwszym opiekunem Drogi był dominikanin o. Jarosław Kupczak, drugim, wieloletnim opiekunem (1992-2004) śp. o. Tomasz Aleksiewicz, potem opiekę sprawowali ojcowie: Jacek Norkowski, Janusz Chwast, Stanisław Górski. Liderami Drogi na przestrzeni lat byli m. in.: Iwona Wyrwińska, Bogusław Topis, Jadwiga Stachurska, Agnieszka Wędrychowska, Renata Panasewicz. Obecnie Drogę tworzy około...

Kontynuuj czytanie

Grupa Odnowy w Duchu Świętym

Droga jest grupą Odnowy w Duchu Świętym, kształtującą się w oparciu o doświadczenie Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence. Centrum jednoczy grupy modlitewne Odnowy w Polsce północno-wschodniej, w tym grupy Archidiecezji Warszawskiej (ok. 60), do której należy Droga. Grupy Odnowy działają przy parafiach. Każda ma świeckiego lidera i opiekuna, który jest...

Kontynuuj czytanie