DROGA jest grupą Odnowy w Duchu Świętym kształtującą się w oparciu o doświadczenie Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence. Centrum jednoczy grupy modlitewne Odnowy w Polsce północno-wschodniej, w tym grupy Archidiecezji Warszawskiej (ok. 60), do której należy Droga.

Grupy działają przy parafiach. Każda ma świeckiego lidera oraz duchownego opiekuna. Spotkania są otwarte dla wszystkich bez względu na wiek i sytuację: dla wierzących i niewierzących, tych, którzy tracą wiarę i tych, którzy chcą ją pogłębić.

Spotykamy się w dolnym kościele u ojców dominikanów na Służewie w każdy wtorek o godzinie 19.00. Przyjdź i zobacz, jakich cudów dokonuje Pan Bóg w naszym życiu. Chcemy podzielić się z Tobą radością płynącą z przeżywania wiary!

Nasze spotkania obejmują wspólną Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwa – głównie wielbiąca oraz formację duchową opartą na założeniach zatwierdzonych przez biskupa Archidiecezji Warszawskiej, a opracowanych i prowadzonych w Centrum  Formacji  Wieczernik w Magdalence.

Grupa istnieje od 1990 roku. Założycielem i pierwszym opiekunem Drogi był dominikanin o. Jarosław Kupczak. Drugim, wieloletnim opiekunem (1992-2004) śp. o. Tomasz Aleksiewicz, potem opiekę sprawowali ojcowie: Jacek Norkowski, Janusz Chwast, Stanisław Górski. Liderami Drogi na przestrzeni lat byli m. in.: Iwona Wyrwińska, Bogusław Topis, Jadwiga Stachurska, Agnieszka Wędrychowska, Renata Panasewicz, Marek Panasewicz.
Aktualnie opiekunem duchowym grupy jest o. Rafał Skrobacz OP, natomiast świeckim liderem od lipca 2019 r. Małgorzata Gremplewska.