Części stałe: 

 - modlitwa w intencjach Drogi,

 - dyżury kuchenne w Magdalence,