Części stałe: modlitwa w intencjach Drogi, posługa szpitalna (wspomagajmy diakonię), dyżury kuchenne w Magdalence,