Spotkanie Odnowy

Celem Odnowy w Duchu Świętym jest często ewangelizacja podejmowana wprost, ale też
apostolska obecność w świecie w taki sposób, by oddziaływać na oblicze życia politycznego, społecznego, kulturalnego, zawodowego, rodzinnego, przybliżając w tych środowiskach realizację Królestwa Bożego i przygotowując grunt pod zasiew Słowa.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.