Centrum Formacji Grup Odnowy w Duchu Świętym Wieczernik w Magdalence jest zespołem osób: kapłanów i świeckich, którzy w poddaniu Duchowi Świętemu podejmują refleksję nad formacją poszczególnych osób i grup Odnowy, realizują tę formację, opracowują materiały i wprowadzają inne osoby, by mogły tę formację realizować.

Aktualny kształt działalności powstawał na przestrzeni wielu lat i jest owocem modlitwy i zaangażowania wielu osób, które przyjęły łaskę Odnowy i szukały właściwych środków, aby nie tylko z nią współpracować we własnym sercu, ale też pomóc innym iść tą drogą. Od początku istnienia odpowiedzialny za Centrum Formacji Wieczernik jest ks. Andrzej Grefkowicz, wieloletni przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Ruchu Odnowy, dziś honorowy Członek KZK i koordynator Odnowy w Archidiecezji Warszawskiej.

Proponowana przez CF Wieczernik formacja ma cztery etapy i dokonuje się przede wszystkim poprzez rekolekcje. Szczegóły: http://cfwieczernik.odnowa.org/propozycje-formacji

Pierwszym jest ewangelizacja prowadząca do ufnego zawierzenia Bogu, otwarcia się na działanie Ducha Świętego i włączenia w sposób bardziej aktywny i świadomy do wspólnoty Kościoła. Realizowana jest podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO).

Drugi etap prowadzi do wejścia na drogę „drugiego nawrócenia”, której początkiem jest pogłębione poznanie rzeczywistości swego grzechu i odkrycie, że Chrystus jest w tej sytuacji jedyną nadzieją. Na tym etapie szczególnie ważne wydaje się uzdrowienie wewnętrzne i zaufanie miłosierdziu Boga. Realizuje się to poprzez szereg rekolekcji, m. in. „Uzdrowienie wspomnień”, „Nie bójcie się Miłosierdzia”, „Akceptacja siebie”.

Trzeci etap to otwarcie na proces nieustannej przemiany i nawrócenia. Dokonuje się poprzez „Szkołę Animatora”, dwuletni kurs, realizowany podczas weekendów w formie comiesięcznych spotkań oraz „Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe”. Rekolekcje Ignacjańskie odbywają się poza Centrum, które zaleca szczególnie te prowadzone przez Jezuitów.

Czwarty etap stanowi rzeczywistość zjednoczenia człowieka z Chrystusem w Jego trosce o życie i zbawienie każdego człowieka, Kościoła i świata. To podjęcie konkretnej misji. Zalecana jest tu droga Ćwiczeń Ignacjańskich zgodnie z możliwościami, jakie stwarzają Księża Jezuici. Nie czekamy jednak aż do etapu Misji, aby wprowadzać poszczególne osoby w apostolstwo. Angażując się w służbę od samego początku, wzrastają one duchowo, a podejmowana formacja sprawia, że stopniowo zmienia się jakość ich apostolstwa.

Aktualny wykaz rekolekcji: http://cfwieczernik.odnowa.org/terminy?showall=1